... spracováva sa ...

Správa a servis bytových domov Správa a servis bytových domov Správa a servis bytových domov Správa a servis bytových domov

Správa a servis bytových domov

Postaráme sa o Vaše pohodlné bývanie

Do portfólia našej činnosti patrí aj výkon správy bytových domov a nebytových objektov prostredníctvom dcérskej správcovskej spoločnosti. Spoločnosť vznikla rozdelením inej správcovskej spoločnosti s 20 ročnou históriou a začala poskytovať služby na základe mandátnych zmlúv spoločenstvám vlastníkom bytov ako aj služby spojené s výkonom správy pre bytové domy a tiež nebytových priestorov. S účinnosťou od začiatku roka 2015 prešli všetky S.V.B aj ďalšími službami do portfólia a predmety činnosti našej správcovskej spoločnosti.

Vo svojej činnosti nadväzuje na všetko pozitívne, čo sa podarilo dosiahnuť pri poskytovaní služieb pre S.V.B., výkone správy pre bytové domy a nebytové priestory ako aj v oblasti správy a prevádzky tepelno-technických zariadení.

Je popredným poskytovateľom komplexných a inovatívnych služieb a riešení v oblasti spravovania nehnuteľného majetku vlastníkov bytov a nebytových priestorov a bytových polyfunkčných domov v Trenčíne a okolí. Momentálne máme v správe viac ako 3000 bytov v 101 bytových domoch a 30 kotolní v Trenčíne a okolí. Vďaka našim skúsenostiam a službám ponúkame najmodernejší výkon správy.

Našim klientom ponúkame jedinečnú možnosť kontrolovať si svoje platby za bývanie v byte a v bytovom dome prostredníctvom vlastného portálu INFOBIT. V našej správe majú výborný prehľad o svojich peniazoch a o živote, obnove a investíciách svojho bytového domu.

Obnova

Komplexná obnova bytových domov

Výstavba

Komplexná realizácia stavieb na klúč

Financovanie

Poskytujeme financie na Vaše projekty

TZB

Rekonštrukcia stúpacích a ležatých rozvodov

Naša skupina

E-RAN Obnova

E-RAN TZB

E-RAN property

E-RAN Výťahy

E-RAN Reality

E-RAN development

ERES Property

BÝVANIE PRE TEBA

DOM-BYT financie

Obecné Bývanie