... spracováva sa ...

Rekonštrukcie technického zariadenia domov Rekonštrukcie technického zariadenia domov Rekonštrukcie technického zariadenia domov Rekonštrukcie technického zariadenia domov Rekonštrukcie technického zariadenia domov

Rekonštrukcie technického zariadenia domov

Rekonštrukcia stúpacích a ležatých rozvodov

Oblasť obnovy bytových domov a verejných budov zahŕňa aj výmena technických zariadení budov. Obnova TZB predstavuje neoddeliteľnú súčasť komplexnej obnovy, keďže patria k tej časti budovy, ktorá je najviac používaná a podlieha opotrebovaniu.

Do štruktúr spoločnosti E-RAN GROUP, a.s. patrí aj dcérska spoločnosť zaoberajúca sa obnovou TZB. Medzi jej hlavné činnosti patrí rekonštrukciou stúpacích rozvodov vody, kanalizácie, plynu a vzduchotechniky v bytových domoch. K našim doplnkovým službám patrí legálna likvidácia azbestocementových materiálov a bezplatné komplexné poradenstvo v oblasti rekonštrukcie stúpačiek formou osobných konzultácií na bytovom dome alebo organizáciou odborných seminárov s témou rekonštrukcie rozvodov v rôznych regiónoch Slovenska. V rámci likvidácie azbestu na jednotlivých stavbách je nutná spolupráca s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva a Úradom životného prostredia. Naša spoločnosť zabezpečuje likvidáciu „na kľúč“, teda bez zbytočného zaťažovania vlastníkov bytov komplikovanou administratívou.

Počas našej činnosti sme obnovili rozvody plynu, elektriky, vody a kanalizácie vo viac ako 60 bytových domoch a 3000 bytoch po celom Slovensku.

Obnova

Komplexná obnova bytových domov

Výstavba

Komplexná realizácia stavieb na klúč

Správa a servis

Postaráme sa o Vaše pohodlné bývanie

Financovanie

Poskytujeme financie na Vaše projekty

Naša skupina

E-RAN Obnova

E-RAN TZB

E-RAN property

E-RAN Výťahy

E-RAN Reality

E-RAN development

ERES Property

BÝVANIE PRE TEBA

DOM-BYT financie

Obecné Bývanie