... spracováva sa ...

Podporili sme

Poďakovanie, DeD Klobušice

Ďakujeme za pomoc pri výstavbe športového areálu pre naše deti. Spoločnosť E-RAN GROUP, a.s. venovala Detskému domovu v Klobušiciach ihriskovú zostavu a pomohla vybudovať multifunkčné workoutové športovisko pre všetky deti z detského domova v Klobušiciach. Ďakujeme za Vašu ústretovosť a šľachetnosť voči nášmu detskému domovu. Pagáčová A., riaditeľka DeD Klobušice pri Ilave

Poďakovanie, ZŠ Kostolné

Za všetky deti zo Základnej školy Kostolné veľmi pekne ďakujem za finančný dar pre našu školu. Deti si vďaka Vám užívajú nový nábytok v dvoch triedach, ktorý pripomína viac detskú izbu ako školu. Deťom sa veľmi páči a bez Vašej pomoci by sme si ho nemohli kúpiť. Za zvyšné peniaze sme kúpili novú farebnú laserovú tlačiareň. Firmy, ako je E-RAN, pomáhajú školám byť pre deti krajšie a veselšie. Ingrid Plešová, riaditeľka ZŠ Kostolné

FC LETKA na Európskej lige majstrov

Radi podporujeme pekné projekty, v ktoré veríme. Prispeli sme na rôzne projekty deťom do materského centra, do škôlok či do škôl, podporili sme vydanie niekoľkých kníh a aktivity rôznych občianskych združení. Nedávno sa naše logo vybralo aj do sveta na dresoch tímu FC LETKA, ktorý sa zúčastnil Európskej ligy majstrov v malom futbale pod oficiálnym názvom EMF Chamipons League 2017 v Slovinskom meste Terme Čátež. Na turnaji sa stretlo viac ako 70 tímov z takmer 20 krajín Európy.

Poďakovanie, Materská škola bl. Tarzície

V mene detí a zamestnancov Cirkevnej materskej školy bl. Tarzície Vám srdečne ďakujeme za poskytnutú finančnú a materiálnu pomoc, ktorá nám vo veľkej miere napomôže pri našej výchovno-vzdelávacej práci. MŠ Olbrachtová, Trenčín

nadácia PONTIS "naše mesto"

Zapojili sme sa do najväčšieho podujatia firemného dobrovoľníctva na Slovensku nadácie Pontis "naše mesto" a pomohli sme obnoviť fasádu, okná, vstupné dvere, bránu a ríny na budove MC Srdiečko v Trenčíne. Desať dobrovoľníkov z našej spoločnosti prispelo ku krajšiemu a bezpečnejšiemu prostrediu návštevníkov materského centra.

OZ Autis, Poďakovanie za podporu a spoluprácu

OZ Autis ďakuje spoločnosti E-RAN za podporu združenia, ktorého hlavným cieľom je sociálna a humanitárna starostlivosť rizikovej skupine populácie a to najmä deťom s autistickým syndrómom, ich rodičom, ale i širokej verejnosti.Ďakujeme za finančnú pomoc a aj za dary do tomboly na Benefičný ples PRO AUTIS a Benefičný beh PRO AUTIS.

Ďakovný list, MC Srdiečko, Trenčín

Občianske združenie MC Srdiečko v Trenčíne udelilo našej spoločnosti poďakovanie za dlhoročnú pomoc a podporu pri organizácii rôznych podujatí materského centra a fungovania.

Poďakovanie, Materská škola Rudník

Poďakovanie za záujem o činnosť materskej školy, finančné prostriedky a vecné reklamné dary, ktoré sme využili a stále využívame vo výchovno-vzdelávacej činnosti s našimi deťmi.

Občianske združenie Charita Agape

Občianske združenie Charita Agape podporujeme pravidelne finančne. Združenie sa zaoberá pomocou ťažko chorým deťom, deťom v náhradných rodinách, rodinám v ťažkej životnej situácii a seniorom.

Školský klub detí, ZŠ Dlhé Hony, Trenčín

Sponzorský dar pre Školský klub detí v ZŠ Dlhé Hony na nákup kancelárskych potrieb a spotrebného materiálu na tvorivú a kreatívnu činnosť detí počas estetickej TOV.

Cena za filantropiu

Cena za filantropiu ako prejav našej vďaky za spoluprácu pri organizovaní podujatia pre deti z detských domovov a špeciálnych základných škôl v Trenčianskom a Nitrianskom kraji.

Obnova

Komplexná obnova bytových domov

Výstavba

Komplexna realizácia stavieb na klúč

Správa a servis

Postaráme sa o Vaše pohodlné bývanie

Financovanie

Poskytujeme financie na Vaše projekty

TZB

Rekonštrukcia stúpacích a ležatých rozvodov

Naša skupina

E-RAN Obnova

E-RAN TZB

E-RAN property

E-RAN Výťahy

E-RAN Reality

E-RAN development

ERES Property

BÝVANIE PRE TEBA

DOM-BYT financie

Obecné Bývanie