... spracováva sa ...

E-RAN GROUP, a.s.

Spoločnosť Spoločnosť E - RAN GROUP, a.s. vznikla pretransformovaním a zastrešením viacerých odvetví našej činnosti v stavebníctve. Už viac ako 10 rokov prostredníctvom našich spoločností poskytujeme kvalitné služby v oblasti výstavby bytových domov, obnovy bytového fondu a správy bytových domov. Vďaka kompletnému servisu, ktorý naša spoločnosť poskytuje, obec, bytový dom či správcovia ušetria značnú časť finančných prostriedkov a tak môžu realizovať viac investičných zámerov súčasne. Dokážeme zabezpečiť lepšiu kvalitu realizácie a preto vieme lepšie a dlhodobejšie garantovať záruky za dielo a zároveň zabezpečovať aj pozáručný servis.

Špecializujeme sa najmä na komplexnú obnovu bytových domov, výstavbu nájomného bývania pre obce, komerčné výstavby a na energeticky úsporné opatrenia, ktoré vedú k radikálnemu zníženiu výdavkov za vykurovanie domácností.

Popri obnove bytových domov sa venujeme aj šíreniu osvety v oblasti zatepľovania, energetickej úspornosti a finančných možností správcovských spoločností, spoločenstiev vlastníkov bytov a samospráv. Pravidelne organizujeme informatívne odborné semináre, ktoré sú zamerané na objasňovanie postupov pri príprave obnovy bytových domov. Pri príprave úspor energetickými opatreniami a poradenskou činnosťou spolupracujeme aj so Stavebnou fakultou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a tiež s bankovými subjektmi, ktoré sa venujú oblasti obnovy bytových domov. Sme členom niekoľkých profesijných združení, najmä Združenia pre podporu obnovy bytových domov a Združenia pre propagáciu obnovy bytových domov, ktorého sme spoluzakladateľom. Pravidelne usporadúvame rôzne osvetové semináre a školenia.

V našich spoločnostiach interne zamestnávame viac ako 80 zamestnancov a ďalších cca 600 v subdodávkach. Máme svoje obchodné zastúpenia v Bratislave, Trenčíne, Prievidzi a Košiciach. Sme držiteľmi certifikátov kvality ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001. Máme licencie na vykonávanie prác s certifikovanými zatepľovacími systémami, montáž okien a realizáciu striech. Máme vlastné skladové kapacity, fasádne centrum a lešenie.

Spolupracujeme s významnými nadnárodnými dodávateľmi stavebných hmôt a chémie, ako sú napr. BASF, Knaufinsulation, Rehau, Soudal a iné.

Podporujeme tretí sektor v športovej oblasti. Prispievame na akcie pre deti, detské domovy, materské a detské centrá, škôlky a školy.

Spoločnosť E-RAN GROUP, a.s. vydala 150 ks dlhopisov.

Emisné podmienky nájdete tu.

Obnova

Komplexná obnova bytových domov

Výstavba

Komplexna realizácia stavieb na klúč

Správa a servis

Postaráme sa o Vaše pohodlné bývanie

Financovanie

Poskytujeme financie na Vaše projekty

TZB

Rekonštrukcia stúpacích a ležatých rozvodov

Naša skupina

E-RAN Obnova

E-RAN TZB

E-RAN property

E-RAN Výťahy

E-RAN Reality

E-RAN development

ERES Property

BÝVANIE PRE TEBA

DOM-BYT financie

Obecné Bývanie