... spracováva sa ...

Financovanie obnovy bytových domov Financovanie obnovy bytových domov Financovanie obnovy bytových domov

Financovanie obnovy bytových domov

Poskytujeme financie na Vaše projekty

V rámci kompletného servisu v oblasti výstavby a obnovy bytových domov a verejných budov ponúkame aj riešenie v oblasti finančného krytia celej realizácie. Obnovu bytových domov realizujeme formou úverov zo Štátneho fondu rozvoja bývania, štátnych dotácií a komerčných úverov rôznych finančných inštitúcií.

Prostredníctvom dcérskej spoločnosti, ktorá taktiež patrí do skupiny spoločnosti E-RAN GROUP, a.s., ponúkame pohodlie a spoľahlivé riešenia pre právnické aj fyzické osoby počas celej realizácie obnovy či výstavby. Orientujeme sa na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v oblasti poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov. Špecializujeme sa na sprostredkovávanie úverov na výstavbu a obnovu bytových domov a financovanie potrieb občanov bývajúcich v rodinných domoch. Spoločnosť bola založená v roku 2012 bývalými manažérmi Prvej stavebnej sporiteľne, a.s., ktorí v oblasti sprostredkovania úverov pre potreby obnovy bytových domov patrili k absolútnej špičke na Slovensku. Spoločnosť výhodne zabezpečila všetky komerčné výstavby spoločnosti E-RAN GROUP, a.s.

Obnova

Komplexná obnova bytových domov

Výstavba

Komplexná realizácia stavieb na klúč

Správa a servis

Postaráme sa o Vaše pohodlné bývanie

TZB

Rekonštrukcia stúpacích a ležatých rozvodov

Naša skupina

E-RAN Obnova

E-RAN TZB

E-RAN property

E-RAN Výťahy

E-RAN Reality

E-RAN development

ERES Property

BÝVANIE PRE TEBA

DOM-BYT financie

Obecné Bývanie