... spracováva sa ...

ERES Property

Spoločnosť ERES property, s.r.o. pôsobí na trhu od roku 2015. Vo svojej činnosti nadväzuje na všetko pozitívne, čo sa podarilo dosiahnuť pri poskytovaní služieb pre S.V.B., výkone správy pre bytové domy a nebytové priestory ako aj v oblasti správy a prevádzky tepelno-technických zariadení.

Je popredným poskytovateľom komplexných a inovatívnych služieb a riešení v oblasti spravovania nehnuteľného majetku vlastníkov bytov a nebytových priestorov a bytových polyfunkčných domov v Trenčíne a okolí. Momentálne máme v správe viac ako 3000 bytov v 101 bytových domoch a 30 kotolní v Trenčíne a okolí. Vďaka našim skúsenostiam a službám ponúkame najmodernejší výkon správy.

Našim klientom ponúkame jedinečnú možnosť kontrolovať si svoje platby za bývanie v byte a v bytovom dome prostredníctvom vlastného portálu INFOBIT. V našej správe majú výborný prehľad o svojich peniazoch a o živote, obnove a investíciách svojho bytového domu.

Kontakty

+421 32 744 22 20

+421 32 744 22 21

Sídlo spoločnosti

Braneckého 12, 911 01 Trenčín

Slovenská republika

info@eresproperty.sk

www.eresproperty.sk

IČO: 47977591 ▪ DIČ: 2024161722 ▪ IČ DPH: SK2024161722

Naša skupina

E-RAN Obnova

E-RAN TZB

E-RAN property

E-RAN Výťahy

E-RAN Reality

E-RAN development

ERES Property

BÝVANIE PRE TEBA

DOM-BYT financie

Obecné Bývanie