... spracováva sa ...

Obnovili sme viac ako 6592 bytových jednotiek !

E-RAN TZB

Spoločnosť E - RAN TZB, s.r.o., vznikla v roku 2014 po trojročnej spolupráci spoločností M2 BAU s.r.o. a E - RAN Slovakia spol. s.r.o. Spoločne sme v rokoch 2012 - 2014 obnovili viac ako 1 500 bytových jednotiek. V záujme skvalitnenia našich služieb zákazníkov a rozšírenia našej pôsobnosti na celé územie Slovenskej republiky sme sa dohodli na začlenení spoločnosti M2 BAU s.r.o. do štruktúr E - RAN GROUP a.s. pod názvom E - RAN TZB, s.r.o.

Spoločnosť sa zaoberá rekonštrukciou stúpacích rozvodov vody, kanalizácie, plynu a vzduchotechniky v bytových domoch. Najdôležitejším aspektom pri výbere vhodnej firmy pre rekonštrukciu rozvodov by mala byť celková životnosť zrekonštruovaných rozvodov. Z tohto dôvodu naša spoločnosť ponúka a pri svojich rekonštrukciách používa tie najkvalitnejšie materiály väčšinou nemeckého pôvodu. K našim doplnkovým službám patrí legálna likvidácia azbestocementových materiálov a bezplatné komplexné poradenstvo v oblasti rekonštrukcie stúpačiek formou osobných konzultácií na Vašom bytovom dome alebo organizáciou odborných seminárov s témou rekonštrukcie rozvodov v rôznych regiónoch Slovenska.

Kontakty

+421 948 030 241

Sídlo spoločnosti

Astrová 2/A, 821 01 Bratislava

Slovenská republika

info@eran-tzb.sk

www.eran-tzb.sk

IČO: 47916729 ▪ DIČ: 2024167651 ▪ IČ DPH: SK2024167651

Naša skupina

E-RAN Obnova

E-RAN TZB

E-RAN property

E-RAN Výťahy

E-RAN Reality

E-RAN development

ERES Property

BÝVANIE PRE TEBA

DOM-BYT financie

Obecné Bývanie