... spracováva sa ...

E-RAN property

Spoločnosť E – RAN Property, s.r.o. vznikla v roku 2011 ako dcérska spoločnosť E – RAN Slovakia spol. s r.o. Hlavným zameraním spoločnosti je starostlivosť o nehnuteľnosti spoločností patriacich do skupiny E – RAN GROUP, a.s. V súčasnosti spravujeme viaceré administratívne, skladové objekty a bytové priestory. Disponujeme administratívnymi budovami, skladovými a obytnými priestormi v Trenčíne a blízkom okolí. Pre našich sezónnych zamestnancov máme k dispozícii dve ubytovne. Spoločnosť taktiež manažuje dve kaviarne v Trenčíne a fitnescentrum.

Spoločnosť E-RAN Property, s.r.o. vydala 150 ks dlhopisov.

Emisné podmienky nájdete tu.

Kontakty

+421 902 878 098

+421 910 909 694

Sídlo spoločnosti

Astrová 2/A, 821 01 Bratislava

Slovenská republika

Office:

Bratislavská 16, 911 05 Trenčín

Slovenská republika

info@eran.sk

www.eran.sk

IČO: 46293043 ▪ DIČ: 2023316460 ▪ IČ DPH: SK2023316460

Naša skupina

E-RAN Obnova

E-RAN TZB

E-RAN property

E-RAN Výťahy

E-RAN Reality

E-RAN development

ERES Property

BÝVANIE PRE TEBA

DOM-BYT financie

Obecné Bývanie