... spracováva sa ...

E-RAN Obnova

E - RAN Obnova je skupina v rámci spoločnosti E-RAN GROUP, a.s., ktorá sa špecializuje najmä na komplexnú obnovu bytových domov a na energeticky úsporné opatrenia vedúce k radikálnemu zníženiu výdavkov za vykurovanie domácností a odstraňovanie statických nedostatkov. Panelové bytové domy ale aj pôvodné tehlové domy sú z hľadiska teplotechnických požiadaviek pri stále sa zvyšujúcich cenách energií nevyhovujúce. Ich obnova je nevyhnutná nielen vzhľadom na stále sa zvyšujúce ceny energií, ale aj kvôli zachovaniu funkčnosti bytového domu, bezpečného, zdravého a estetického bývania.

Počas svojho pôsobenia na stavebnom trhu sme úplne alebo čiastočne obnovili viac ako 450 bytových domov, takmer 50.000 ľuďom v 50 mestách po celom Slovensku.

Zateplili sme 1.050.000 m2 fasády a zrekonštruovali 6.400 lodžií a balkónov. V ďalšej etape obnovy bytových domov realizujeme výmenu výťahov, vnútorných rozvodov (voda, plyn, kanalizácia) a ostatných častí bytového domu.

Za svoju dlhoročnú prácu sme získali 15 prestížnych ocenení na medzinárodnej výstave CONECO, ako aj viacero iných uznaní.

Kontakty

tel./fax: +421 32 748 49 50 (51)

mobil: +421 911 878 899

Sídlo spoločnosti

Astrová 2/A, 821 01 Bratislava

Slovenská republika

Office:

Bratislavská 16, 911 05 Trenčín

Slovenská republika

info@eran.sk

www.eran.sk

IČO: 36336530 ▪ DIČ: 2021877957 ▪ IČ DPH: SK2021877957

Ďalší členovia

E-RAN Slovakia

E-RAN TZB

E-RAN property

E-RAN Výťahy

E-RAN Reality

E-RAN development

ERES Property

DOM-BYT financie

BÝVANIE PRE TEBA

Obecné Bývanie