... spracováva sa ...

E-RAN development

Spoločnosť E – RAN Development, s.r.o. vznikla v roku 2011 ako dcérska spoločnosť E – RAN Slovakia spol. s r.o., zameraná na realizáciu developerských projektov spoločností patriacich do skupiny E – RAN GROUP, a.s. Pod značkou E- RAN Development, s. r. o. sme realizovali náš prvý veľký projekt - výstavbu polyfunkčného objektu OLBRACHTOVÁ a výstavbu nájomných obecných bytov v obci Selec. V budúcnosti pripravujeme aj ďalšie projekty výstavby polyfunkcie a obytných bytových domov pod značkou BÝVANIE – PRE – TEBA.

Spoločnosť E - RAN Development, s.r.o. získala v roku 2014 certifikát BISNODE so stupňom hodnotenia „A“ v oblasti hodnotenia dôveryhodnosti. Spoločnosť patrí do skupiny s hodnotením najvyššej dôveryhodnosti v Slovenskej republike. Spoločnosť splnila najprísnejšie kritériá spoľahlivosti a stability na trhu a patrí do exkluzívnej skupiny 3,7 % slovenských firiem, ktoré môžu používať certifikáciu A ako symbol vysokého ratingového hodnotenia.

Kontakty

+421 32 748 49 50 (51)

Sídlo spoločnosti

Astrová 2/A, 821 01 Bratislava

Slovenská republika

Office:

Bratislavská 16, 911 05 Trenčín

Slovenská republika

info@eran.sk

www.eran.sk

IČO: 36336530 ▪ DIČ: 2021877957 ▪ IČ DPH: SK2021877957

Naša skupina

E-RAN Obnova

E-RAN TZB

E-RAN property

E-RAN Výťahy

E-RAN Reality

E-RAN development

ERES Property

BÝVANIE PRE TEBA

DOM-BYT financie

Obecné Bývanie