... spracováva sa ...

E-RAN Slovakia

Spoločnosť E-RAN Slovakia, spol. s r. o. vznikla v roku 2004, 50 rokov od postavenia prvého „paneláku.“ Panelové bytové domy sú z hľadiska teplotechnických požiadaviek pri stále sa zvyšujúcich cenách energií nevyhovujúce. Veľké množstvo bytových domov má záujem realizovať obnovu a revitalizáciu, ale nevedia, ako na to. Najzásadnejšou podmienkou obnovy bytového domu je samotná myšlienka pustiť sa do nej.

Špecializujeme sa najmä na komplexnú obnovu bytových domov a na energeticky úsporné opatrenia, ktoré vedú k radikálnemu zníženiu výdavkov za vykurovanie domácností a odstraňovanie statických nedostatkov. V ďalšej etape obnovy realizujeme výmenu výťahov, vnútorných rozvodov (voda, plyn, kanalizácia) a ostatných častí bytového domu.

Kontakty

tel./fax: +421 32 748 49 50 (51)

mobil: +421 911 878 899

Sídlo spoločnosti

Astrová 2/A, 821 01 Bratislava

Slovenská republika

Office:

Bratislavská 16, 911 05 Trenčín

Slovenská republika

info@eran.sk

www.eran.sk

IČO: 36336530 ▪ DIČ: 2021877957 ▪ IČ DPH: SK2021877957

Ďalší členovia

E-RAN Slovakia

E-RAN TZB

E-RAN property

E-RAN Výťahy

E-RAN Reality

E-RAN development

ERES Property

DOM-BYT financie

BÝVANIE PRE TEBA

Obecné Bývanie