... spracováva sa ...

VÝNIMOČNÁ OBNOVA – Bytový dom Prievozská 35 – 37 v Bratislave obnovil E-RAN Slovakia spol. s r.o. – líder v obnove budov na Slovensku

‹ všetky aktuality

1. miesto v súťaži "Najlepšie obnovený bytový dom za rok 2017" udelené na medzinárodnej výstave CONECO 2018

BRATISLAVA I 25. apríla 2018
V rámci tohto posledného ročníka výstavy 39. ročníka CONECO RACIOENERGIA sme získali aj ďalšie ocenenia v súťaži o „Najlepšie obnovený bytový dom". Súťaž vyhlasuje PSS, a.s. a tento rok sme získali 1. miesto za obnovu bytového domu Bratislave na Prievozskej ulici 35 – 37.

Okrem prvého miesta bola táto výnimočná obnova ocenená aj „Cenou za architektúru“, ktorú tejto realizácii udelilo Združenie pre podporu obnovy bytových domov. Okrem zateplenia obvodového plášťa sa pri obnove tohto domu realizovali ďalšie zásadné opatrenia. Vymenili sa výťahy a okná, izolovala sa strecha, regulovala vykurovacia sústava, rekonštruovali balkóny, elektroinštalácia, stúpačky, domové vstupy a ďalšie. Celá modernizácia má hodnotu 480.000 € a obyvatelia domu v budúcnosti usporia viac ako 62 % pôvodných nákladov na energie.

Bytový dom je postavený v 50-tych rokoch minulého storočia v architektonickom štýle SORELA (socialistický realizmus) a je súčasťou lokality Ružová dolina, ktorú projektoval architekt Karol Paluš. Bytový dom postavený z tehál má 6 nadzemných podlaží a nachádza sa v ňom 44 bytových jednotiek. Dom má dva samostatné vchody a vyznačuje sa reliéfmi na fasáde, nad vstupmi a ozdobným kovaním na balkónoch, ktoré sú typické pre architektonický štýl SORELA.

Za viac ako polstoročie užívania domu už bol značne opotrebovaný a v posledných rokoch jeho obyvatelia riešili množstvo havarijných situácií. Obyvatelia sa odhodlali obnoviť svoj bytový dom radikálne a premeniť starý poruchový dom na moderné a hlavne úsporné bývanie hodné širšieho centra hlavného mesta v 21. storočí. Podmienkou komplexnej obnovy však bolo zachovanie všetkých architektonických prvkov typických pre štýl SORELA na fasáde bytového domu.

Obnovované časti bytového domu:
• zateplenie a obnova obvodového plášťa fasády
• odstraňovanie systém. porúch a statických chýb
• modernizácia vykurovacieho systému
• hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy
• rekonštrukcia balkónov a zábradlí
• výmena a rekonštrukcia stúpačiek a spoločných rozvodov (TÚV, SV)
• rekonštrukcia elektroinštalácie
• výmena výťahov a ich vyvedenie až na posledné podlažie
• výmena a montáž okien
• zateplenie a izolácia strechy
• modernizácia domových vstupov a osadenie bezpečnostných vchodových dverí

Celkové náklady na obnovu: cca 480.000 € (úver zo ŠFRB, PSS, a.s. + vlastné zdroje)
Obnova prebiehala: august 2017 – december 2017
Úspora energie po obnove: 62,2 %
Realizátor: E-RAN Slovakia spol. s r.o.

Hĺbkovú obnovu bytového domu na Prievozskej ulici 35 - 37 v Bratislave realizovala spoločnosť E-RAN Slovakia spol. s r.o. Spoločnosť E-RAN Slovakia je renomovanou stabilnou spoločnosťou, ktorá je súčasťou slovenského stavebného trhu už takmer 14 rokov. Je modernou dynamickou spoločnosťou, ktorá sa špecializuje najmä na komplexnú obnovu bytových domov a na energeticky úsporné opatrenia vedúce k radikálnemu zníženiu výdavkov za vykurovanie domácností a odstraňovanie statických nedostatkov.

Počas svojho dlhoročného pôsobenia na stavebnom trhu sme úplne alebo čiastočne obnovili viac 350 bytových domov, zlepšili sme komfort bývania 55.000 ľuďom v 56 mestách po celom Slovensku. Zateplili sme viac ako 1.000.000 m2 fasády a zrekonštruovali 6.500 lodžií a balkónov. Ako súčasť obnovy bytových domov realizujeme aj výmenu výťahov, vnútorných rozvodov (voda, plyn, kanalizácia) a ostatných častí bytového domu.

Spoločnosť E-RAN Slovakia spol. s r.o je členom skupiny E-RAN GROUP, a.s., ktorá vznikla zastrešením viacerých odvetví našej činnosti v stavebníctve. Už takmer 14 rokov prostredníctvom našich spoločností poskytujeme kvalitné služby v oblasti výstavby bytových domov, obnovy bytového fondu a správy bytových domov a ich financovaní. Sme modernou a dynamickou spoločnosťou, ktorá sa špecializuje najmä na komplexnú obnovu bytových domov a na energeticky úsporné opatrenia vedúce k radikálnemu zníženiu výdavkov za vykurovanie domácností a odstraňovanie statických nedostatkov. V rámci komplexnej obnovy realizujeme aj výmenu výťahov, vnútorných rozvodov (voda, plyn, kanalizácia) a ostatných častí bytového domu.

OCENENIA
Za svoju dlhoročnú prácu sme zatiaľ získali 15 prestížnych ocenení na medzinárodnej výstave CONECO v súťaži o „Najlepšie obnovený bytový dom.“

 Za obnovu bytového domu P. Horova 17 – 19 v Bratislave sme získali cenu STAVBA ROKA 2016 v kategórii rekonštrukcia a obnova - prestížne ocenenie za realizáciu hĺbkovej obnovy bytového domu.

 Za výstavbu bytového domu v obci Selec sme získali Čestné uznanie v súťaži Progresívne, cenovo dostupné bývanie 2011 v kategórii bytových domov s úsporným riešením bytov. Cenu nám udelilo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Odbor bytovej politiky a mestského rozvoja.

 Za obnovu bytového domu F. Madvu 330 v Prievidzi sme získali Ocenenie za dôslednú prácu pri obnove bytového domu s citlivým zachovaním pôvodného architektonického štýlu SORELA. Ocenenie nám v roku 2013 udelilo mesto Prievidza.

Vďaka dlhodobej a serióznej spolupráci s našimi partnermi a dodávateľmi sa nám podarilo dosiahnuť takýto úspech. Vďaka všetkým, ktorí sa na realizácii tejto výnimočnej obnovy viac či menej podieľali. Ďakujeme aj ostatným dodávateľom na iných stavbách, bez ktorých by sme neboli tam, kde sme.

E-RAN Slovakia spol. s r.o.
člen skupiny E-RAN GROUP, a.s.
www.eran.sk
info@eran.sk

Galéria

Obnova

Komplexná obnova bytových domov

Výstavba

Komplexna realizácia stavieb na klúč

Správa a servis

Postaráme sa o Vaše pohodlné bývanie

Financovanie

Poskytujeme financie na Vaše projekty

TZB

Rekonštrukcia stúpacích a ležatých rozvodov

Naša skupina

E-RAN Obnova

E-RAN TZB

E-RAN property

E-RAN Výťahy

E-RAN Reality

E-RAN development

ERES Property

BÝVANIE PRE TEBA

DOM-BYT financie

Obecné Bývanie