... spracováva sa ...

STAVBA ROKA 2016 - významné ocenenie pre našu spoločnosť

‹ všetky aktuality

STAVBA ROKA 2016 – E-RAN Slovakia spol. s r.o. – hlavný zhotoviteľ

V rámci 38. ročníka medzinárodného veľtrhu CONECO RACIONENERGIA sa tradične konalo aj vyhlásenie výsledkov prestížnej stavebnej súťaže STAVBA ROKA, ktorú organizuje Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a ostatní.

Naša spoločnosť v tejto súťaži získala ocenenie STAVBA ROKA 2016 v kategórii rekonštrukcia a obnova za realizáciu hĺbkovej obnovy bytového domu P. Horova 17 – 19 v Bratislave.

Bytový dom je postavený v roku 1988 má 8 nadzemných podlaží, z toho 7 podlaží je bytových a jedno nebytové (spoločné priestory, vstupné priestory). V bytovom dome sa nachádza 42 bytových jednotiek. Dom je situovaný uprostred bytovej zástavby, čiže z oboch strán je obklopený inými bytovými domami, zatiaľ neobnovenými. Obyvatelia sa odhodlali obnoviť svoj bytový dom podľa technických požiadaviek projektu EÚ-GUGLE v koncepte energeticky efektívnej obnovy bytového domu. Bytový dom hĺbkovou obnovou získal neporovnateľne vyššiu kvalitu bývania jeho obyvateľov, samostatnosť vo výrobe tepla na vykurovanie a tepla na prípravu teplej vody. Obnovou bytového domu sa potvrdilo, že obnova bytových domov je možná aj v ultranízkoenergetickej úrovni. Po hĺbkovej obnove sa bytový dom presunul z pôvodnej triedy náročnosti „D“ do triedy „A“ s takmer nulovou potrebou energie. Potrebné množstvo energie na užívanie tohto bytového domu je vo vysokej miere zabezpečené energiou dodanou z obnoviteľných zdrojov.

 

Cena udelená odbornou porotou za: 

  • vysokú kvalitu hĺbkovej obnovy a modernizácie s rešpektovaním všetkých požiadaviek na ultranízkoenergetickú úroveň výstavby,
     
  • za úspešné uplatnenie cieľov medzinárodného projektu EU-GUGLE – European cities serving as Green Urban Gate towards Leadership in sustainable Energy pri realizácii obnovy,
     
  • preukázateľné splnenie požiadaviek na zaradenie stavby podľa potreby energie na vykurovanie a prípravu TV, ako aj celkovej potreby energie – do triedy energetickej hospodárnosti budov „A“
     
  • preukázateľné splnenie požiadaviek na zaradenie stavby podľa globálneho ukazovateľa primárna energia – do triedy energetickej hospodárnosti budov „A1“.


Obnovované časti domu:
• zateplenie a obnova obvodového plášťa fasády nadštandardnou hrúbkou izolácie – kombinácia expandovaného polystyrénu a minerálnej vlny

• zateplenie stropu prvého nadzemného podlažia

• odstraňovanie systém. porúch a statických chýb

• modernizácia vykurovacieho systému – 4 ks tepelných čerpadiel vzduch/voda

• odpojenie od centrálneho zdroja tepla

• hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy

• meranie a regulácia spotreby tepla na vykurovanie a prípravu teplej vody

• rekonštrukcia lodžií a ich zasklenie

• výmena a rekonštrukcia stúpačiek a spoločných rozvodov (TÚV, SV) spojená s likvidáciou azbestu

• výmena plynové potrubia vrátane výmeny hlavného regulátora plynu)

• výmena vzduchotechniky v kúpeľniach a WC

• rekonštrukcia elektroinštalácie

• výmena a montáž okien s trojsklom

• zateplenie a izolácia strechy

• výmena zdravotechnických inštalácií

• decentrálny systém kontrolovaného vetrania s rekuperáciou tepla

• fotovoltaické zariadenia 40ks/ á 250 W

• inštalácia solárnych zásobníkov na prípravu TÚV

• protipožiarne zábrany (pásy) zabraňujúce šíreniu požiaru medzi jednotlivými požiarnymi úsekmi (poschodiami)

• osadenie búdok pre dážďovníka tmavého a netopierov

• domové vstupy a kamerový a komunikačný systém

• odkvapový chodník, antigrafity nátery

 

Celkové náklady na obnovu: 920 800 €

vlastné úspory: 71 500 €

ŠFRB: 409 300 €

úver z PSS, a.s.: 440 000 €

 

Obnova prebiehala:
august 2015 – marec 2016

Úspora energie po obnove:
75 %

Realizátor:
E-RAN Slovakia spol. s r.o.

 

Galéria

Obnova

Komplexná obnova bytových domov

Výstavba

Komplexna realizácia stavieb na klúč

Správa a servis

Postaráme sa o Vaše pohodlné bývanie

Financovanie

Poskytujeme financie na Vaše projekty

TZB

Rekonštrukcia stúpacích a ležatých rozvodov

Naša skupina

E-RAN Obnova

E-RAN TZB

E-RAN property

E-RAN Výťahy

E-RAN Reality

E-RAN development

ERES Property

BÝVANIE PRE TEBA

DOM-BYT financie

Obecné Bývanie