... spracováva sa ...

FIRMA MESIACA - E-RAN GROUP, a.s.

‹ všetky aktuality

EUROSTAV I 1-2/2018
ZALOŽENÉ NA 3 K

Korektnosť, kvalitné služby, kompletný servis. Na tomto trojlístku si spoločnosti skupiny E-RAN GROUP, a.s. už viac ako 13 rokov budujú svoj imidž v oblasti výstavby bytových domov, obnovy bytového fondu, financovania a správy bytových domov. Dôkazom prvotriednych služieb je množstvo spokojných bývajúcich a až sedemnásť rôznych prestížnych ocenení, ktoré jej realizácie získali. 

Spoločnosť E-RAN Slovakia spol. s r. o. založili v roku 2004 dvaja spoločníci – Ing. Andrej Demjanovič a Ing. Erik Pavlis, ktorí sú zároveň jej konatelia. Počas svojho pôsobenia firma postupne rozširovala portfólio svojich služieb a dnes patrí do skupiny E–RAN GROUP, a.s. niekoľko divízií.

E–RAN Slovakia spol. s r. o. je modernou dynamickou spoločnosťou, ktorá sa špecializuje najmä na komplexnú obnovu bytových domov a na energeticky úsporné opatrenia vedúce k radikálnemu zníženiu výdavkov za vykurovanie a odstraňovanie statických nedostatkov. S podporou dotácie na odstránenie systémových porúch z MDVRR SR a úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania realizovali obnovu takmer 200 bytových domov. 
Okrem klasickej obnovy bytových domov (zateplenie obvodového plášťa a strechy) sa spoločnosť venuje aj ďalším oblastiam zhodnocovania bývania a ostatného majetku. V ďalšej etape obnovy realizujú výmenu výťahov, vnútorných rozvodov (voda, plyn, kanalizácia a elektroinštalácie) a ostatných častí bytového domu, vrátane dostavby lodžií a balkónov. Spoločnosť E–RAN GROUP, a. s. má vo svojom portfóliu okrem obnovy bytových domov taktiež obnovu verejných budov, výstavbu bytových domov (ocenenie od MDVR SR), obnovu technických zariadení budov, výkon správy bytových domov a nebytových objektov a komerčné financovanie obnovy a výstavby.
Zaujímavé čísla:
Spoločnosť E–RAN Slovakia počas svojho pôsobenia úplne alebo čiastočne obnovila takmer 350 bytových domov, zateplila viac ako 1 000 000 m2 fasády,  zrekonštruovala 6 100 lodžií a balkónov, zlepšila komfort bývania 60 000 ľuďom v 56 mestách po celom Slovensku.

S rešpektom k minulosti
Špecializáciou firmy je aj obnova bytových domov postavených v štýle socialistického realizmu (sorela). Za obnovu domu na ul. F. Madvu 330 v Prievidzi získala od mesta Ocenenie za dôslednú prácu pri obnove bytového domu s citlivým zachovaním pôvodného architektonického štýlu. Medzi významné obnovy spoločnosti možno zaradiť aj obnovu Kúpeľného domu Sina (1860) v Trenčianskych Tepliciach. Na historickom objekte v dezolátnom stave bolo potrebné urgentne riešiť statiku a energetickú úspornosť so zachovaním historického odkazu na fasáde. Obnova fasády a výmena okien bola veľmi komplikovaná na techniku aj detaily. Zložitý proces brania odtlačkov reliéfu fasády, ríms, florálnych výjavov a rámov okeníc, odstránenie zvetranej fasády, spevnenie statiky, následné osadenie novovytvorených ozdobných prvkov a nanesenie omietky a farby bolo časovo náročné a vyžiadalo si oveľa väčšiu precíznosť robotníkov ako klasická obnova. 
Zaujímavé čísla:
Na kúpeľnom dome sa vymenilo 68 okien, 7 dverí, do pôvodného stavu sa obnovilo cca 1 200 m2 fasády, viac ako 3 000 ks reliéfnych prvkov vyrábala spoločnosť nanovo  podľa originálov. 

E–RAN TZB
Do štruktúr spoločnosti patrí aj dcérska spoločnosť zaoberajúca sa obnovou TZB – rekonštrukciou stúpacích rozvodov vody, kanalizácie, plynu a vzduchotechniky v bytových domoch. K doplnkovým službám patrí legálna likvidácia azbestocementových materiálov a bezplatné komplexné poradenstvo v oblasti rekonštrukcie stúpačiek formou osobných konzultácií na bytovom dome alebo organizáciou odborných seminárov s témou rekonštrukcie rozvodov v rôznych regiónoch Slovenska. V rámci likvidácie azbestu na  jednotlivých stavbách je potrebná spolupráca s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva a Úradom životného prostredia. E–RAN TZB zabezpečuje likvidáciu „na kľúč“, teda bez zbytočného zaťažovania vlastníkov bytov komplikovanou administratívou. 
Zaujímavé čísla:
Počas svojho pôsobenia spoločnosť obnovila rozvody plynu, elektriny, vody a kanalizácie vo viac ako 70 bytových domoch a 3 300 bytoch po celom Slovensku. 

E–RAN Výťahy
Pri obnove výťahov spolupracuje firma s renomovanými výrobcami výťahárskych komponentov, ktoré obyvateľom dokážu garantovať kvalitu a bezpečnosť za čo najprijateľnejšiu cenu. Okrem samotných výťahov a individuálneho prístupu k zákazníkom je samozrejmosťou aj riešenie stavebnej časti obnovy výťahových šácht, dverných portálov, hlavných vypínačov, osvetlenia šácht a ostatných cenovo výhodných častí výťahového systému. 

E–RAN Development
Ďalším investičným konceptom spoločnosti je nový a projekt nájomného bývania pod názvom OBECNÉ BÝVANIE. Projekt je výnimočný jedinečnou kombináciou všetkých súčasne dostupných možností ekonomicky a realizačne najvýhodnejšej výstavby bytových domov v obciach a mestách. Progresívne nájomné bývanie je určené pre mladé rodiny, jednotlivcov, pre starších obyvateľov alebo pre kohokoľvek, kto si nemôže dovoliť financovať svoje vlastné bývanie cez hypotekárne úvery. Ako prvá spoločnosť na Slovensku realizuje výstavbu moderných nájomných bytov v montovanej novostavbe. 
Pre zaujímavosť:
Za výstavbu bytového domu v Selci v roku 2012 získala spoločnosť ocenenie v súťaži „Progresívne, cenovo dostupné bývanie“ za príkladný prístup k výstavbe nájomných bytov v náročných ekonomických podmienkach miestnej samosprávy. Súťaž každoročne vyhlasuje MDVRR SR, Odbor bytovej politiky a mestského rozvoja. Vo vyhodnotení súťaže bola vyzdvihnutá snaha a energia, ktorú investor a realizátor venovali realizácii projektu. Sú dôkazom toho, že citlivým výberom vhodných materiálov a progresívnych konštrukčných riešení je možné realizovať kvalitné, architektonicky nápadité a zároveň cenovo dostupné bývanie.

E–RAN Property
Významnou oblasťou portfólia spoločnosti je výstavba bytových domov, ktorú realizuje ako investičný koncept spoločnosti E–RAN GROUP, a. s. pod názvom BÝVANIE – PRE – TEBA. Prvou takouto realizáciou bola dostavba bytového domu v obci Brunovce (19 b. j.). Prvý kompletne postavený bytový dom v réžii spoločnosti sa nachádza v Selci pri Trenčíne (8 b. j.). Ďalším trenčianskymi realizáciami sú bytový dom Olbrachtova na ulici I. Olbrachta (45 b. j.) s polyfunkčnými priestormi a polyfunkčný dom Rubikon (20 b. j.). V súčasnosti dokončujú ďalší polyfunkčný objekt Dominum, kde sa budú nachádzať priestory na bývanie (34 b. j.) a dve podlažia komerčných priestorov. Aktuálne rozostavaný je projekt Rezidencia pod Juhom, ktorý predstavuje súbor štyroch rodinných dvojdomov. Pripravuje sa výstavba polyfunkčného objektu Geminim s prevádzkami a 62 bytmi. V okrajovej časti obce Čičmany firma realizuje výstavbu novej zóny s rekreačnými domami a športoviskom. Zónu bude tvoriť devätnásť objektov dvoch typov so sedlovými  strechami so vzhľadom typickým pre obec Čičmany. Z nových realizácií spomenieme výstavbu nájomných domov v obci Selec a tiež bytový dom a zónu s rodinnými domami v Trenčianskych Stankovciach.

ERES Property
Do portfólia činnosti firmy patrí aj výkon správy bytových domov a nebytových objektov v Trenčíne a okolí. Spoločnosť ERES Property s. r. o. má momentálne v správe cca 3 400 bytov, viac ako 120 bytových domov a 30 kotolní. Popri najmodernejšom výkone správy majú vlastníci bytov k dispozícii informačný portál INFObit, kde nájdu kompletnú informačnú databázu o spotrebe bytu a spoločných zariadení a priestorov (on-line vyúčtovanie).


www.eran.sk
www.byvanie-pre-teba.sk

Galéria

Obnova

Komplexná obnova bytových domov

Výstavba

Komplexna realizácia stavieb na klúč

Správa a servis

Postaráme sa o Vaše pohodlné bývanie

Financovanie

Poskytujeme financie na Vaše projekty

TZB

Rekonštrukcia stúpacích a ležatých rozvodov

Naša skupina

E-RAN Obnova

E-RAN TZB

E-RAN property

E-RAN Výťahy

E-RAN Reality

E-RAN development

ERES Property

BÝVANIE PRE TEBA

DOM-BYT financie

Obecné Bývanie