... spracováva sa ...

1. miesto v súťaži "Najlepšie obnovený bytový dom za rok 2015"

‹ všetky aktuality

Hĺbková obnova bytového domu P. Horova 17-19 Bratislava

1. miesto v súťaži "Najlepšie obnovený bytový dom za rok 2015" udelené na medzinárodnej výstave CONECO 2016

Bytový dom je postavený v roku 1988 má 8 nadzemných podlaží, z toho 7 podlaží je bytových a jedno nebytové (spoločné priestory, vstupné priestory). V bytovom dome sa nachádza 42 bytových jednotiek. Dom je situovaný uprostred bytovej zástavby, čiže z oboch strán je obklopený inými bytovými domami, zatiaľ neobnovenými. Obyvatelia sa odhodlali obnoviť svoj bytový dom podľa technických požiadaviek projektu EÚ-GUGLE v koncepte energeticky efektívnej obnovy bytového domu. Bytový dom hĺbkovou obnovou získal neporovnateľne vyššiu kvalitu bývania jeho obyvateľov, samostatnosť vo výrobe tepla na vykurovanie a tepla na prípravu teplej vody. Obnovou bytového domu sa potvrdilo, že obnova bytových domov je možná aj v ultranízkoenergetickej úrovni. Po hĺbkovej obnove sa bytový dom presunul z pôvodnej triedy náročnosti „D“ do triedy „A“ s takmer nulovou potrebou energie. Potrebné množstvo energie na užívanie tohto bytového domu je vo vysokej miere zabezpečené energiou dodanou z obnoviteľných zdrojov.

Obnovované časti bytového domu:
• zateplenie a obnova obvodového plášťa fasády nadštandardnou hrúbkou izolácie – kombinácia expandovaného polystyrénu a minerálnej vlny
• zateplenie stropu prvého nadzemného podlažia
• odstraňovanie systém. porúch a statických chýb
• modernizácia vykurovacieho systému – 4 ks tepelných čerpadiel vzduch/voda
• odpojenie od centrálneho zdroja tepla
• hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy
• meranie a regulácia spotreby tepla na vykurovanie a prípravu teplej vody
• rekonštrukcia lodžií a ich zasklenie
• výmena a rekonštrukcia stúpačiek a spoločných rozvodov (TÚV, SV) spojená s likvidáciou azbestu
• výmena plynové potrubia vrátane výmeny hlavného regulátora plynu)
• výmena vzduchotechniky v kúpeľniach a WC
• rekonštrukcia elektroinštalácie
• výmena a montáž okien s trojsklom
• zateplenie a izolácia strechy
• výmena zdravotechnických inštalácií
• decentrálny systém kontrolovaného vetrania s rekuperáciou tepla
• fotovoltaické zariadenia 40ks/ á 250 W
• inštalácia solárnych zásobníkov na prípravu TÚV
• protipožiarne zábrany (pásy) zabraňujúce šíreniu požiaru medzi jednotlivými požiarnymi úsekmi (poschodiami)
• osadenie búdok pre dážďovníka tmavého a netopierov
• domové vstupy a kamerový a komunikačný systém
• odkvapový chodník, antigrafity nátery...
 

Celkové náklady na obnovu: cca 850 000 € (úver zo ŠFRB a PSS, a.s.)
Obnova prebiehala: august 2015 – december 2015
Úspora energie po obnove: 75 %

Realizátor: E-RAN Slovakia spol. s r.o.
Projektant: TSÚS, n.o., odborný garant výzvy EÚ-GUGLE
Investor: SVB P. Horova 17-19, Bratislava

Hĺbkovú obnovu bytového domu na ulici P. Horova 17-19 v Bratislave realizovala spoločnosť E-RAN Slovakia spol. s r.o. Spoločnosť E-RAN Slovakia je  renomovanou stabilnou spoločnosťou, ktorá je súčasťou slovenského stavebného trhu už 12 rokov. Je modernou dynamickou spoločnosťou, ktorá sa špecializuje najmä na komplexnú obnovu bytových domov a na energeticky úsporné opatrenia vedúce k radikálnemu zníženiu výdavkov za vykurovanie domácností a odstraňovanie statických nedostatkov.

Počas svojho 12 ročného pôsobenia na stavebnom trhu sme úplne alebo čiastočne obnovili takmer 300 bytových domov, zlepšili sme komfort bývania 45.000 ľuďom v 50 mestách po celom Slovensku. Zateplili sme 850.000 m2 fasády a zrekonštruovali 5.200 lodžií a balkónov. Ako súčasť obnovy bytových domov realizujeme aj výmenu výťahov, vnútorných rozvodov (voda, plyn, kanalizácia) a ostatných častí bytového domu.

Za svoju dlhoročnú prácu sme získali 12 prestížnych ocenení na medzinárodnej výstave CONECO a množstvo iných.

Aj napriek dlhoročným skúsenostiam a mnohým oceneniam bola realizácia hĺbkovej obnovy bytového domu P. Horova 17-19 v Bratislave výzvou. Nejedná sa o klasickú obnovu, ale z viacerých pohľadov ide o výnimočnú realizáciu, ktorá na Slovensku ani v okolitých krajinách nemá obdobu. Počas realizácie obnovy tohto domu boli uplatnené najmodernejšie trendy, ktoré v súčasnosti poznáme.

E-RAN Slovakia spol. s r.o.
člen skupiny E-RAN GROUP, a.s.

www.eran.sk
info@eran.sk

Galéria

Obnova

Komplexná obnova bytových domov

Výstavba

Komplexna realizácia stavieb na klúč

Správa a servis

Postaráme sa o Vaše pohodlné bývanie

Financovanie

Poskytujeme financie na Vaše projekty

TZB

Rekonštrukcia stúpacích a ležatých rozvodov

Naša skupina

E-RAN Obnova

E-RAN TZB

E-RAN property

E-RAN Výťahy

E-RAN Reality

E-RAN development

ERES Property

BÝVANIE PRE TEBA

DOM-BYT financie

Obecné Bývanie